KVKK “Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi” yayımladı

tarafından
59
KVKK “Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi” yayımladı


KVKK’nin rehberinde, seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idareleri, siyasi partiler, adaylar ve seçmenlerin kanun kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri ile sahip oldukları haklara yer verildi.


Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partiler ve bağımsız adayların “veri sorumlusu” olarak ele alındığı rehberde, seçmenler başta olmak üzere seçim süreçlerinde kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ise “ilgili kişi” olarak belirlendi.


Rehberde, seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkartılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları, oy verme gibi seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinin, seçim mevzuatının yanı sıra 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun yapılması gerektiğine işaret edildi.


Kamu kurumları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından işlenen kişisel verilerin ayrı ayrı ele alındığı rehberde, seçim faaliyetleri kapsamındaki veri işleme faaliyetleri için öneri ve tavsiyelerde bulunuldu.


Rehberde, kişisel veri işlenirken genel ilkelere uygun hareket edilmesi ve geçerli bir işleme şartına dayanılması, kanunda veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere ve ilgili kişilerin haklarını kullanmalarına imkan sağlayacak şekilde hareket edilmesi ile veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiği bildirildi.​​​

Kaynak