Ölü Ozanlar Derneği Film Analizi Ve Disiplin Arasındaki İlişki

tarafından
26
Ölü Ozanlar Derneği Film Analizi Ve Disiplin Arasındaki İlişki

Filme Genel Bir Bakış

Welton Akademisi disiplinin ön planda tutulduğu, sert cezaların ve geleneksel eğitim yöntemlerinin barındığı bir okuldur. Tamamı erkeklerden oluşan okulda çocuklar bu zamana kadar bir zindana sıkışmış gibi tek tip modelden eğitilmektedir. Okula yeni gelen Keating ise alışılmışın dışında öğretim yöntemleri kullanmaktadır. Özellikle ilk derse ıslık çalarak girmesi öğrencilerin şaşırmasına yol açmıştır. Bu zamana kadar otoriter ve katı kuralları olan öğretmenlerle karşılaşmalarından dolayı şaşırmaları da gayet normaldir. İlk dersten itibaren çocuklara 582. Sayfada olan şiirin ilk dörtlüğü okutup oradaki “Topla gül goncalarını toplayabilirken, zaman uçup gidiyor.” Mısralarının devamında “Carpe Diem” yani yaşadığın günü kavra cümlesiyle kendi yaşam mottosunu öğrencilere aşılamaya başlıyor. Filmin devamında da öğrenciler bunu benimsemişlerdir.

Bay Keating’in lise yıllarında arkadaşlarıyla kurmuş olduğu Ölü Ozanlar Derneği’ni not aldığı günceyi bulan öğrenciler bu derneğin hikayesini de öğrenip tekrar derneği canlandırmak istiyorlar. Öğrencilerin bu derneği canlandırırken bir amaçları olmasa da daha sonrasında kendilerini bulmak, yaşamlarını dolu dolu ve istekleri doğrultusunda yaşamak için bir kaçış olduğu filmin devamında görebileceğiniz ayrıntılardan biri. Neil isimli öğrencinin “Carpe Diem” mottosuyla tiyatrocu olmak istemesi üzerine yine en büyük desteği Bay Keating’inden buluyor fakat ailesinin karşı gelmesi ve okuldan almakla tehdit edilmesi üzerine Neil istediği gibi yaşayamadığı hayatın boş olduğuna inanarak intihar ediyor. Aslında disiplini farklı yöntemlerle sağlayan Bay Keating okulda bu durumdan dolayı okuldaki yönetim tarafından kurban olarak seçiliyor.

Bay Keating Gerçekten Suçlu Muydu?

Öğrenciler Bay Keating okula veda ederken onun başta söylemiş olduğu, ” Eğer cesaretiniz varsa bana Kaptan, Kaptanım deyin.” Sözünü anımsayıp masalara çıkarak suçsuz olduğuna inandıklarını ve onu desteklediklerini en güzel şekilde göstermektedirler.

Filmin ana mesajı her ne kadar yaşanan her anın dolu dolu ve istendiği gibi yaşamak olsa da disiplin açısından baktığımızda Bay Keating’in farklı bir yöntemle hem eğlenerek hem de öğrenerek bir disiplin sağladığını ve sevildiğini görmekteyiz. Diğer öğretmenlerden korktukları için kurallara uyan öğrenciler konu Bay Keating olduğunda ise gerçekten ona olan saygı ve sevgileri için kurallara uymaktalar. Disiplin her ne kadar baskı ve otoriteyi içeriyor gibi görünse de aslında öğrencilere karşı olumlu iletişim, net beklentiler, sınırlar ve tutarlı davranışları içermektedir.

Disiplin Kavramı ve Film Bağlantısı

Özellikle disiplin konusunda model olmak oldukça önemlidir. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı ele alındığında model olmak hem davranışı pekiştirir hem de disiplinin istendiği doğrultusunda gelişmesini sağlar. Sınıf içerisinde öğretmenler öğrencilerden bir şeyler beklerken nasıl model olduklarına dikkat etmelidirler. Filmde Bay Keating’in en büyük hatası belki de “Carpe Diem” sözünden ne anlattığını tam anlamıyla açıklamaması olmuştur. Özgürlük derken kendisi de bazı sistemlere boyun eğmektedir. Fakat bunu öğrencilere yansıtmaması öğrencilerin amansız bir boşluğa düşmesine de sebep olmuş olması muhtemeldir.