ASTROLOJİ NEDİR?

tarafından
37
ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin insan hayatı üzerindeki etkilerini ve ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan astroloji, birçok kültürde önemli bir rol oynar. Bu disiplin ile, göksel cisimlerin konumlarına göre bir doğum haritası çıkararak, bir kişinin kişilik özellikleri, yetenekleri, zayıf noktaları, hayatındaki önemli dönüm noktaları ve gelecekteki olası olayları tahmin etmeye çalışılır. Astroloji, gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonu araştırmaktadır. Astroloji, yıldızların hesabı manasına gelen “Astrologia” kelimesinden türemiştir ve yıldızların hesaplanması ile kurulan bir alan olarak kabul edilmektedir.

Astroloji’nin Tarihi Ve Gelişimi

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bir disiplin olarak tanımlanır. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan astroloji, birçok kültürde önemli bir rol oynamıştır. Astrolojinin tarihi ve gelişimi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır ve birçok kültürde önemli bir rol oynamaktadır. Eski uygarlıklardan modern çağa kadar astroloji, öncelikle kraliyet ve saray hanedanları arasında popülerlik kazanmıştır. Astrolojinin tarihi, Mezopotamya’dan Antik Yunan’a kadar uzanır ve insanların gökyüzüne olan merak ve hayranlığının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Astrolojinin gelişimi, Arap astronomisinin ilerlemesiyle kolaylaşmış ve astrolojinin teknik açıdan ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Ortaçağ’da astroloji yeniden doğmuş ve öngörüler kesin anlamlar taşımıştır. Bu dönemde, astroloji psikolojik tipolojilerin ilk taslaklarını oluşturmuş ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunulmuştur. Helenistik dönemde, astrolojide transit eden gezegenlere bakılmış ve sert mizaçlı gezegenlerin birbirlerine sert açıları olduğunda tedbir alınmıştır.

Batı astrolojisinde, yıldız haritası günümüzde kabul edilen bir yöntemdir ve İlkbahar Ekinoksu esas alınarak çıkarılmaktadır. Astroloji, insanlara gelecekte yaşanacak olaylardan haberdar edebileceğini iddia etse de, bilim camiası bu iddiaları kesin olarak yalanlamış ve astrolojiyi bir sözde bilim olarak nitelendirmiştir. Astrolojinin popülerliği devam etse de, bilimsel kanıtlara dayanmadığı için oldukça eleştirilmektedir.

Burçlar Nedir?

Burçlar, astrolojide gökyüzünün 360 derecelik dairesinin yaklaşık 30’ar derecelik 12 eşit parçaya bölünmesiyle oluşan, Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı üzerindeki bölgelerdir. Burçlar, insanın doğum anında Güneş’in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik bir ifadesi olarak özetlenmektedir. Burçlar, Ateş, Hava, Su ve Toprak olmak üzere 4 element grubuna ayrılmaktadır. Her element grubu da Öncü, Sabit ve Değişken olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Koç burcu ilkbahar noktasında bulunduğu için öncü burç olarak kabul edilir ve diğer burçlar da buna göre sıralanmaktadır. Burçlar, kişilerin kişilik özellikleri, yetenekleri, zayıf noktaları, hayatlarındaki önemli dönüm noktaları ve gelecekteki olası olaylar hakkında ipuçları vermektedir. Ancak burçlar her zaman kesin kişilik analizleri vermez, çünkü her burç için tek tip kişilik yoktur. Burçlar ayrıca gezegenlerin hareketlerine göre günlük olarak da şanslı, duygusal veya heyecanlı olabilirler.

Ateş Grubu Burçları Nelerdir?

Ateş grubu burçları, astrolojide enerjik, tutkulu ve cesur özelliklere sahip olan burçlardır. Ateş grubu burçları şunlardır:

 • Koç
 • Aslan
 • Yay’dır.

Bu burçlar genellikle liderlik özellikleri gösterir, enerjik, cesur, maceracı ve tutkulu kişiliklere sahiptirler. Ateş burçları, hayata tutkuyla yaklaşır, kendilerine güvenirler ve genellikle liderlik rollerini üstlenmeye eğilimlidirler.

Su Grubu Burçları Nelerdir?

Su grubu burçları, astrolojide duygusal, sezgisel ve empatik özelliklere sahip olan burçlardır. Su grubu burçları, hayatlarında duyguların önemli bir rol oynadığını ve ilişkilerinde sadık, şefkatli ve destekleyici olmaya çalıştıkları bilinir. Su burçları, element olarak suyu temsil eder ve akışkan, uyumlu ve değişkendirler. Su grubu burçlarından üç tanesi şunlardır:

 • Yengeç
 • Akrep
 • Balık’tır.

Su burçları, duygusal dengeyi sağlamak, kendilerine güvenmek, sanat, müzik veya edebiyat gibi yaratıcı alanlara yönelmek ve manevi bir yolculuğa çıkmak gibi hedeflere sahiptirler. Her bir su burcunun kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Yengeç burcu aileye, ev yaşamına ve geçmişe önem verirken, Akrep burcu gizemli ve derin bir yapıya sahiptir. Balık burcu ise merhametli, anlayışlı ve yaratıcı bir burç olarak bilinmektedir.

Toprak Grubu Burçları Nelerdir?

Toprak grubu burçları, astrolojide pratik, güvenilir ve çalışkan kişiliklere sahip olan burçlardır. Toprak grubu burçları şunlardır:

 • Boğa
 • Başak
 • Oğlak’tır.

Toprak burçları, genel olarak hayatın gerçeklerine odaklanıp somut hedeflere ulaşmak için çaba gösterirler. Bu burçlar genellikle sabırlı, sadık ve tutumlu olma eğilimindedirler. Ancak duygularını ifade etmekte zorlanabilir veya başkalarının duygularına karşı duyarsız görünebilirler. Bazı durumlarda aşırı eleştirel, inatçı veya katı olabilmektedirler. Toprak burçları genellikle maddi güvenlik ve istikrar aramaktadırlar ve genel olarak lüks veya macera peşinde koşmazlar. Doğayla ve bedenle olan bağlarını güçlendirmek için meditasyon, yoga veya bahçecilik gibi aktivitelere yönelebilmektedirler. Bu burçlar Zodyak’ın dört elementinden biri olan toprak elementini temsil ederler, stabil, pratik ve disiplinli olmalarıyla tanınmaktadırlar.

Hava Grubu Burçları Nelerdir?

Hava grubu burçları şunlardır:

 • İkizler
 • Terazi
 • Kova’dır.

Bu burçlar genellikle iletişimsel, analitik, yaratıcı ve toplum liderliğine yatkın özelliklere sahiptirler. İkizler, özgür ruhlu ve paylaşımcıdır; Teraziler adalet, denge ve güzellik peşindedirler; Kovalar ise eşitlikçi, insancıl ve özgürlükçüdürler.